Zavod za euroazijska istraživanja

O Zavodu

Zavod za euroazijska istraživanja (ZEI) djeluje kao platforma na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i služi ponajprije kao početna točka uspostave i potpore međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika iz područja Europe i Azije, te okupljanja zainteresiranih nastavnika i suradnika Fakulteta, kao i partnerskih institucija iz Republike Hrvatske, Europe i Azije.

Suradnja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i institucija iz zemalja Europe i Azije temeljit će se na interdisciplinarnom pristupu istraživanju s ciljem stvaranja platforme za znanstvenu i stručnu suradnju s partnerima.

ZEI bi na taj način omogućio daljnje jačanje poslovnih odnosa, suradnje i komunikacije između istočnoeuropskih istraživača sa njihovim azijskim i europskim kolegama. Veliki međunarodni projekti, poput Inicijative 17 + 1 (s fokusom na zemlje srednje i istočne Europe) koja je dio Inicijative "Jedan pojas, jedan put" (engl. Belt and Road Initiative) također traže snažniju suradnju u regiji.


ZEI

Osnovan je u lipnju 2020. godine sa sjedištem na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.